Keskustelupaneeli

Keskustelupaneeli

Selitämme, mikä on keskustelupaneeli, sen ominaisuudet, elementit, toiminto, miten se tehdään ja useita esimerkkejä

Keskustelupaneeli koostuu moderaattorista, ryhmästä asiantuntijoita ja auditoriota. Lähde: Markus Pössel [CC BY-SA 3.0 (https: // creativecommons.Org/lisenssit/by-SA/3.0)]

Mikä on keskustelupaneeli?

Eräs Keskustelupaneeli Se on keskustelu, joka syntyy julkisessa skenaariossa. Tässä toiminnassa ryhmä asiantuntijoita keskustelee tietystä aiheesta, joka kiinnostaa tiettyä yhteisöä.

Keskustelupaneelien päätehtävä on tarjota arvotietoja suhteessa aiheena, joka kiinnostaa yhteisöä, joka on todistamassa toimintaa. Se, että paneelit ovat tässä numerossa asiantuntijoita, mahdollistaa keskustelun olevan korkeatasoinen.

Yliopistot ja muut akateemiset kotelot ovat tavallisia keskustelupaneelien skenaarioita. Joissakin tapauksissa ne ovat samat opiskelijat ja toisissa viranomaiset valmistelevat, jotta voidaan käsitellä sosiaalista, poliittista tai kulttuurista merkitystä.

Keskustelupaneelin ominaisuudet

Katsotaanpa keskustelupaneelin pääpiirteitä:

 • Keskustelupaneelissa keskustellaan aiheiden on oltava yleisen edun mukaisia, koska pääidea on, että paneelin vieraat voivat selventää käsitteitä ja tarjota hyödyllisyystietoja katsojille.
 • Keskustelupaneelilla on erityinen tavoite, riippumatta siitä, onko kyse ongelmasta ja sen vaikutuksista tai betoniehdotusten tuottamisesta.
 • Ne kestävät yleensä välillä 45–60 minuuttia.
 • Keskustelupaneelit on muodostettava ainakin kolme ihmistä.
 • Keskustelupaneelissa käsiteltyjä kysymyksiä voivat ehdottaa samat paneelit tai mikä tahansa yhteiskunnan toimittaja.
 • Paneelien on oltava keskustelun laajuuteen liittyviä asiantuntijoita, ja samaan aikaan eri killan jäsenet voivat tarjota erilaisia ​​näkökulmia, jotka täydennetään.
 • Dynamiikkaa ohjaa moderaattori, joka tarjoaa sanaoikeuksia ja hoitaa keskustelun.
 • Yleisöllä on mahdollisuus puuttua asiaan kysymällä asiaan liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, jotka täydentävät annettuja tietoja.

Keskustelupaneelin elementit

Keskustelupaneelin osallistujat

Keskustelupaneeli koostuu kolmesta pääosasta: useat asiantuntijat, moderaattori ja auditorio.

Asiantuntijat

He ovat keskusteltavan aiheen asiantuntijoita, jotka tarjoavat interventioita keskustelupaneelissa. Heidän on oltava vähintään kolme ihmistä, ja he voivat olla jopa 7 tai 10 asiantuntijan ryhmiä.

On tärkeää määrittää käytettävissä olevien ajankohtaisten paneelien lukumäärä, jotta kaikki voivat osallistua sujuvasti ja että tapahtumasta ei tule tylsää auditorialle.

Asiantuntijoiden tulisi käsitellä asiaa, josta keskustellaan paneelissa erittäin hyvin, niiden on kyettävä tarjoamaan hyödyllistä ja laadukasta tietoa. Jokaisen paneelin on tarjottava mielipiteensä kyseisestä aiheesta, ja on luotava dynaaminen, joka mahdollistaa palautteen ja käsitteiden vaihdon.

Se voi palvella sinua: ihmisoikeudet Kolumbiassa

Moderaattori

Hän on henkilö, joka vastaa keskustelupaneelissa syntyneen keskustelun ohjaamisesta. Sinulla on oltava tietoa hoidettavasta aiheesta, koska voit paremmin olla vuorovaikutuksessa paneelien ja yleisön kanssa.

Lisäksi moderaattorilla on oltava sosiaaliset taidot, joita pidetään miellyttävinä ja ajankohtaisina paneeleille ja yleisölle.

Moderaattorin päätehtävä on säilyttää keskustelun painopiste. Lisäksi sen on kyettävä integroimaan auditorio toimintaan ja varmistamaan, että keskustelu syntyy sujuvasti.

Yleisö

Auditorio vastaa yleisöä, joka osallistuu keskustelupaneeliin. He ovat ensimmäisiä kiinnostuneita saamaan asiantuntijoiden tarjoamat tiedot.

Keskustelupaneelin yleisö on aktiivisesti vuorovaikutuksessa paneelien kanssa silloin omistettuna toiminnan aikana. Ajatuksena on, että he voivat nostaa neuvottelujaan ja että he kokevat, että asiantuntijat ottavat heidät huomioon.

Funktio

Keskustelupaneelin merkittävin tehtävä on syventää kiinnostavia aiheita, joskus rabid -uutisia. Paneelin jäsenillä on tarvittava laillisuus, jotta niitä voidaan pitää viranomaisina aiheesta, mikä antaa jaettujen tietojen erittäin hyödyllisiksi.

Keskustelupaneelit voivat keskittyä aiheisiin, jotka liittyvät yhteiskunnan nykyisiin tapahtumiin tai yleisempiin akateemisiin alueisiin, joilla on suoraa esiintyvyyttä yleisöllä, joka harkitsee käynnissä olevia aikoja.

Riippumatta siitä, keskustelupaneelit edistävien ideoiden vaihto voi olla tärkeä tietolähde yleisölle.

Kuinka tehdä keskustelupaneeli?

Keskustelupaneeli tieteen, tekniikan, tekniikan ja matematiikan ohjelmien asemasta Valkoisessa talossa, 2015. Lähde: Photo Credit (NASA/Bill Ingalls)

On suositeltavaa, että keskustelupaneeliin liittyvät valmisteet suoritetaan hyvissä ajoin, niin että pätevien asiantuntijoiden on mahdollista saada optimaalinen tila ja moderaattori, joka takaa toiminnan hyvän kehityksen.

Seuraavassa kuvailemme päävaiheita, jotka on tapahduttava keskustelupaneelin valmistettaessa:

Teemavalinta

Ensimmäinen toimenpide on tietää, mitä paneelissa keskustellaan. Päätös riippuu toiminnan luonteesta, samoin kuin hetken historiallisesta ja sosiaalisesta tilanteesta.

Esimerkiksi keskustelupaneeli voi käsitellä akateemisia kysymyksiä, joissa se on tarpeen.

Toisaalta kehitettävä teema voi liittyä enemmän tapahtuvaan todellisuuteen. Siinä tapauksessa on mahdollista puhua seuraavista presidentinvaaleista, nykyisen hallituksen koulutuspolitiikasta, esimerkiksi viimeisimmästä tieteen tai uusista taiteellisista liikkeistä.

Määritä yleisö

On erittäin tärkeää, että yleisö on todella kiinnostunut aiheista, joita käsitellään keskustelupaneelissa, joten auditorion valinnan on vastattava nostettuun esityslistalle.

Voi palvella sinua: 7 Kolumbian ominaisuuksia: sosiaalinen, poliittinen, taloudellinen

Kun kehitettävä aihe on rajattu, seuraava askel on rajata yleisö, johon se kutsutaan osallistumaan toimintaan. Jos kyse on akateemisesta aiheesta, kutsu voidaan tehdä yliopistoyhteisölle tai ala- ja/tai keskiasteen opiskelijoille.

Samoin, jos keskustelupaneeli kiertää sosiaalisen kysymyksen ympärillä, olisi vedottava sosiaalisiin toimijoihin, joihin tämä aihe vaikuttaa. Auditoriolla on aina oltava suora suhde paneelikysymykseen.

Valitse tapahtuman paikka

Paneelin skenaariossa on oltava oikeat olosuhteet paneelien vastaanottamiseksi. Sinulla on oltava paikkoja ja pöytiä (tarvittaessa), jotta asiantuntijat voivat olla mukavia.

Samoin sillä on oltava tila moderaattorin työlle. Joissakin tapauksissa on palkintokorokkeita, mutta joskus tämä voi tarkoittaa, että moderaattorilla ei ole niin suoraa osallistumista paneelien kanssa, joten on suositeltavaa, että hän on fyysisesti lähellä sekä asiantuntijaryhmää että yleisöä.

Lopuksi, tilaa, jossa auditorio sijaitsee. Valinnaisesti muistikirjat ja kynät voidaan toimittaa, jotta osallistujat voivat tehdä muistiinpanoja paneelin aikana.

Valitse tavoitteet

Yksi keskustelupaneelin mahdollisista tavoitteista voidaan selventää epäilyksiä, joita voi olla valittuun aiheeseen.

Toinen mahdollisuus on luoda tietty toimintasuunnitelma vastaamaan tiettyyn aiheeseen liittyvään tilanteeseen, josta keskustellaan.

Lopuksi, kolmas vaihtoehto voi olla yksinkertaisesti avata keskustelu.

Määritä kesto

Paneelin yleisen keston on oltava erittäin selkeä; Yleensä ne kestävät yleensä noin 45–60 minuuttia.

On myös tarpeen määrittää, kuinka kauan se varataan jokaiselle toiminnan vaiheelle: vieraiden esitys, tavoitteen selitys, johdanto -interventiot, ideoiden vaihto, yleisön kysymysten osa ja kiitos.

Kutsua asiantuntijoita

Kokous Mannheim -foorumilla, keskustelemalla politiikasta, Saksa, 2019. Lähde: Enum -elokuvat Mannheim -foorumin puolesta E.V. /CC BY-SA (https: // creativecommons.Org/lisenssit/by-SA/4.0)

Kun hoidettava aihe on rajattu ja osallistuminen auditorio, voit kutsua aiheen asiantuntijoita.

Kuten edellä todettiin, heidän on oltava tietoisia aiheesta perusteellisesti, ja kansalaisten on myös pidettävä niitä asiaankuuluvina viranomaisina.

Kutsua moderaattori

Moderaattorin on oltava myös suhteessa keskeiseen teemaan ja myös suhteessa osallistujiin (paneelit ja auditorio).

Hänen on oltava henkilö, jolla on profiili, joka sopii asiantuntijoille ja yleisölle, jotta hän voi suorittaa toiminnan nesteellä ja nautinnollisella tavalla.

Se voi palvella sinua: tuotteita, jotka vaihtavat eurooppalaisia ​​ja aasialaisia ​​tänään

Valmistele kysymyksiä paneeleille

Paneelin aikana kysymyskysely on perustavanlaatuinen. Näiden neuvottelujen kautta keskustelu ajaa.

Siksi on tärkeää, että nämä kysymykset valmistetaan etukäteen. On syytä huomata, että tätä kyselylomaketta ei ole tarpeen sulkea; On mahdollista valmistaa olennaiset kysymykset ja jättää tilaa muille, jotka syntyvät keskustelun keskellä.

Nykyiset paneelit etukäteen

Toiminta on paljon harmonisempaa, jos paneelilla on jo ollut ensimmäinen lähestymistapa ennen keskustelupaneelin päivää.

On todennäköistä, että on vaikeaa koordinoida kasvot -pintakokouksia, mutta voit harkita kokousten tekemistä puhelimitse tai videopuhelujen kautta. Tämä rentouttaa paneelien välistä dynamiikkaa ja antaa heille enemmän tietoa lähestymistavoista, joita voi syntyä toimintapäivänä.

Keskustelupaneelin esimerkit

Kiusaamispaneeli

Lukiossa voidaan järjestää keskustelupaneeli, jotta voidaan hoitaa, kuinka kiusaaminen vaikuttaa murrosikäisiin. Paneelin tavoitteena on tietää, kuinka kiusaaminen vaikuttaa nuoriin ja mitä voidaan tehdä näiden vaivan välttämiseksi.

Tässä tapauksessa auditorio voi koostua mainitun koulun opiskelijoista. Moderaattorin suhteen hän voi olla siellä oleva opiskelija.

Asiantuntijaryhmä voi muodostaa psykologin, joka on erikoistunut murrosikäisiin liittyviin kysymyksiin, häirinnän erikoistuneen oikeudellisen laajuuden edustaja, sosiologi ja laitoksen opettaja.

Keskustelupaneeli sosiaalisista verkostoista

Luokkahuoneessa voidaan järjestää keskustelupaneeli, joka keskittyy siihen, kuinka sosiaaliset verkostot vaikuttavat tutkimukseen keskittymiseen. Tavoitteena on tietää tapoja, joilla ymmärrys vaikuttaa ja kuinka sosiaalisia verkostoja voidaan käyttää tässä yhteydessä suotuisasti.

Auditorio koostuu kyseisen kurssin opiskelijoista ja moderaattori voi olla valmistunut kyseisestä laitoksesta.

Kutsuvat asiantuntijat voivat olla kognitiivisen kehityksen psykologi, koulunopettaja, joka herättää tapoja integroida sosiaaliset verkostot koulutustoimintaan ja lopuksi ammattilainen tietotekniikan alalla, joka on luonut jonkin verran koulutusalustan, joka toimii yhdenmukaisesti linjassa sosiaaliset verkostot.

Viitteet

 1. "9 vinkkiä keskustelupaneelin johtamiseen" yliopistossa. Toipunut uutisista.Maailmanlaaju.com.AR
 2. Arnold, k. "Paneelikeskustelun määritelmä" tehokkaissa paneeleissa. Toipunut voimakkaalle panoksesta.com
 3. "Yleiset ohjeet keskustelupaneelien esittelyyn" Keski -Amerikan yliopistossa. Palautettu UCA: sta.Edu.ei kumpikaan
 4. "Kuinka ajaa keskustelupaneelia" Wikihowssa. Toipunut Wikihowista.com
 5. "Keskustelupaneeli" Wikipediasta. Toipunut Wikipediasta.org
 6. Graham, J. "Hanki lisää monista: Upea paneelisidon järjestäminen" Viestinnän johtajana. Palautettu viestintä-ohjaimelta.com