Sosiaaliset tavoitteet

Sosiaaliset tavoitteet
Sosiaaliset tavoitteet ovat tarkoituksia, jotka etsivät ihmisiä tai organisaatioita yhteiskunnan hyödyntämiseksi

Mitkä ovat sosiaaliset tavoitteet?

Se Sosiaaliset tavoitteet Ne ovat tarkoituksia, jotka saavutetaan suhteessa yhteiskuntaan, jossa yksi elää. Näihin voi kuulua parempia suhteita muihin ihmisiin yrittämään huolehtia planeetasta.

Kaikki tavoitteet voivat olettaa kaikki tavoitteet. Siten yksittäiset ihmiset voidaan merkitä mahdollisuuksiensa mukaan, kun taas yritykset voivat asettaa muut korkeammat. Yhteenvetona voidaan todeta.

Yksi näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on sitoutuminen. Tämä ymmärretään kyvynä saada tietoinen siitä, kuinka tärkeää on noudattaa suunniteltua.

Sosiaalisia tavoitteita merkitsemällä on tärkeää, että nämä täyttävät tietyt ominaisuudet, jotka tekevät niistä mahdollisia. Siksi niiden on oltava realistisia, keskittyminen tiettyyn näkökohtaan ja ne on mitattava, jotta voidaan nähdä, antavatko suoritetut vaiheet tuloksia.

Henkilön sosiaaliset tavoitteet

Yhteiskunnan toiminnan parantamiseksi jokainen sen jäsenistä voi merkitä sarjan tavoitteita. Ne voivat alkaa jollain yksinkertaisella, kuten perheen kanssa, mutta ne voivat myös olla kunnianhimoisempia, kuten auttamalla heidän toimissaan planeetan säilyttämiseen.

Katsotaanpa joitain sosiaalisia tavoitteita, jotka henkilö voitaisiin asettaa:

Asuu Tyynenmeren kanssa muiden kanssa

Ihmisen vapaasti asetettujen sosiaalisten tavoitteiden lisäksi on olemassa yksi, jolla hyvää rinnakkaiseloa tuetaan. Tämä on velvollisuus, jonka mukaan velvollisuuksia ja oikeuksia käytetään asianmukaisesti ylittämättä muiden oikeuksia.

Voi palvella sinua: sosiaalinen prosessi

Vietä enemmän aikaa muiden kanssa

Yksi monien ihmisten toistuvimmista tavoitteista on yrittää viettää enemmän aikaa muiden kanssa. Yhteiskunnassa, jossa on monia velvoitteita, tämä ei ole aina helppoa.

On kuitenkin osoitettu, että ajan jakaminen ystävien tai perheen kanssa johtaa hyvään psykologiseen ja jopa fyysiseen terveyteen. Jotkut hyödyntävät myös sitä yleistä aikaa osallistuakseen sosiaalisen avun toimintaan.

Olla empatiampi

Empatia koostuu siitä, että pystyt laittamaan itsesi toisen henkilön tilalle. Tuntuu, kun muiden ihmisten tunteet ja kokemukset ymmärretään ja jaetaan, jopa silloin, kun heitä ei tunneta.

Empaatian kehittäminen ei ole vain tärkeä sosiaalinen tavoite, vaan se on myös perustavanlaatuinen työkalu muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä laatulla, kärsimyksellä, myös muiden ilo ei ole jotain vierasta, joten yrittäminen auttaa on jotain, joka tulee luonnollisesti esiin.

Yritä tehdä asioita kestävämmin

Merkitse tavoitteet planeetan auttamiseksi on toinen sosiaalinen tavoite, jota kuka tahansa voi käyttää. Jotkut näistä tavoitteista voivat olla yksinkertaisia, kuten roskien erottaminen ja sen tallettaminen vastaaviin säiliöihin.

Toiset toisaalta olettavat suuremman ponnistelun. Siten mentalisointi ostaa vähemmän vaatteita tai sisällyttää oikeudenmukaiset ja ekologiset kauppatuotteet ostoluetteloon ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat elämäntapaan.

Ole ystävällisempi vanhempien kanssa

Monissa tapauksissa, etenkin kun murrosikä saapuu, rinnakkaiselo vanhempien kanssa voi olla monimutkainen. Hyvä tavoite voi olla paremman käytöksen käyttäminen. Sitä varten empatia on erittäin hyödyllinen.

Voi palvella sinua: totalitaariset opit: ideologia ja ominaisuudet

Olla yhteydessä

Uudet tekniikat ovat helpottaneet pitämään yhteyttä ystäviin ja tuttaviin, riippumatta etäisyydestä, johon he ovat.

Hyvä tavoite voi kuitenkin olla, että sinulla on parempi yhteys. Henkilökohtaisesti puhuminen, hyvää aikaa halaaminen tai jakaminen tuottaa erilaisia ​​tunteita kuin uuden tekniikan tarjoamat.

Yrityksen sosiaaliset tavoitteet

Älä sekoita yrityksen yrityksen tarkoitusta sen sosiaalisilla tavoitteilla. Ensimmäinen käsite viittaa sen suorittamaan toimintaan, kun taas jälkimmäiset ovat tarkoituksia, jotka yritys asetetaan yhteiskunnalle, jossa se on.

Monet yritykset kasvavat yhä enemmän sosiaalisia tavoitteita siihen pisteeseen, että niistä on tullut melkein strategia, joka on houkuttelevampi.

Katsotaanpa joitain sosiaalisia tavoitteita, jotka yrityksellä voi olla:

Lisätä kestävyyttä

Yksi nykyisten yritysten yleisimmistä sosiaalisista tavoitteista on tehdä uudistuksista ekologisempia. Suurin osa yhteiskunnasta vaatii kestävyyttä, ja yritykset toimivat tämän halun mukaan.

Joidenkin alojen yrityksille se ei ole helppoa.

Saada etuja tehokkaammin

Jokaisen yrityksen perimmäisenä tavoitteena on tuottaa etuja. Siitä huolimatta sen saavuttamiseen on useita tapoja, ja hyvä sosiaalinen tavoite on tehdä se tehokkaasti, toisin sanoen pienempien mahdollisten resurssien avulla.

Noudattaa vakiintuneita määräyksiä

Yritykset voivat myös merkitä tavoitetta noudattaa hankittuja määräyksiä ja velvoitteita. Lisäksi heidän on varmistettava, että tämä toteutus tapahtuu oikein.

Voi palvella sinua: Venezuelan kulttuurinen monimuotoisuus

Eettinen ja vastuullinen käyttäytyminen asiakkaidensa kanssa

Asiakkaat ovat yrityksen pääarvo. Joskus he eivät kuitenkaan saa hoitoa, joka heidän pitäisi.

Näiden asiakkaiden hoidon sosiaalinen tavoite ja eettisen ja vastuullisen käytöksen ylläpitäminen heidän kanssaan on yksi tärkeimmistä, joita yritys voi käyttää. Tätä hoitoa on säädettävä moraalisilla periaatteilla, eikä vain etsittävä taloudellista hyötyä.

Läpinäkyvyys sen hallinnassa ja korruption vastaisessa paikannuksessa

Yrityksen tärkeimpien sosiaalisten tavoitteiden joukossa on sitoutuminen avoimuuteen ja korruption torjuntaan.

Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen on asetettava läpinäkyvän tavoite johtoonsa ja valvottava tiiviisti, että petokset tai veronkierrot tapahtuvat. Sama koskee korruptiota, jota vastaan ​​heidän on aktiivisesti taistettava.

Hyvä kohtelu työntekijöille

Yritysten on kunnioitettava työntekijöiden oikeuksia ja tarjottava oikeudenmukaiset työolot. Tämä tavoite noudattaa myös määräyksiä, kuten työriski, palkan syrjimättömyys tai häirinnän häirintä työssä.

Viitteet

  1. Coll Morales, Francisco. Yrityksen sosiaaliset tavoitteet. Saatu Econompediasta.com
  2. Cocreanet. Taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden välinen yhteys. Cocreanetista.On
  3. Wiscarson, Diane. Sosiaaliset tavoitteet kouluympäristössä. Saatu spektrielämästä.org
  4. Ahmed, Anam. Yrityksen sosiaalisten tavoitteiden määritelmä. Saatu bizfluentista.com