Mitkä ovat ihmisen mitat?

Mitkä ovat ihmisen mitat?

Mitkä ovat ihmisen mitat?

Se Ihmisen mitat He ymmärtävät kaikki alueet, jotka sisältävät miesten ja naisten mahdollisuuksia. Näiden potentiaalien kehitys tarkoittaa ihmisen henkilökohtaista, kiinteää ja täydellistä kasvua.

Ihmisen luonne sisältää biologiset, psykologiset ja sosiaaliset alueet, joten katsotaan, että ihminen on biopsykososiaalinen olento. Ihannetapauksessa ihminen voi kehittyä kokonaan kaikissa ulottuvuuksissa, mikä mahdollistaa yksilöllisen kiinteän kasvun ja jopa edistää lajien globaalia kehitystä, kun otetaan huomioon, että edistyminen edistetään.

Olentojen kehitys on kehitetty näihin kolmeen näkökohtaan (biologinen, psykologinen ja sosiaalinen), on olemassa erilaisia ​​elementtejä, jotka ovat osa ihmisen olemusta ja jotka sallivat sen kehittyä ja etenemistä kaikilla näillä alueilla.

Ihmisen biopsykososiaalisessa luonteessa voidaan havaita muita ulottuvuuksia, jotka vahvistavat taipumuksen, että miesten ja naisten on kohdattava eri tilanteet.

Jotkut näistä ovat fyysisiä, sosiaalisia, henkisiä, kognitiivisia, kommunikatiivisia, esteettisiä, emotionaalisia ja eettisiä ulottuvuuksia.

Ihmisen mitat ja sen ominaisuudet

Fyysinen ulottuvuus

Fyysinen ulottuvuus liittyy ihmisen ruumiilliseen luonteeseen. Se on ehkä kaikkein rakenteellisimman miehen ulottuvuus, koska vartalo on perustyökalu ihmisen toimintaan millä tahansa kentällä.

Tämä ulottuvuus ilmenee kehon hoidolle annettavan hoidon avulla sekä sisä- että ulkopuolelle pyrkiessään välttämään toimia, jotka voivat vahingoittaa sitä.

Ihmisen ruumiillisen ulottuvuuden kehittäminen merkitsee hyvää ruokavaliota ja riittävän fyysisen aktiivisuuden pitämistä kehon sopivuuden pitämiseksi aina ottaen huomioon, että kehon rakenne on, jonka kautta muut ulottuvuudet tulevat ilmenemisiksi.

Se voi palvella sinua: Euroopan taloudellinen toiminta

Ulottuvuus SEsiintyminen

Kun puhut sosiaalisesta ulottuvuudesta, ihminen otetaan huomioon osana ryhmää ja mainitun ryhmän jäsenten välisiä suhteita harkitaan.

Vaikka ihminen on määritelmän mukaan yksilöllinen olento, se on myös olennaisesti sosiaalinen olento, koska sillä on taipumus suhtautua muihin ihmisiin, luoda emotionaalisia siteitä ja jopa organisoida yhteiskunnissa.

Ulottuvuus eHengellinen

Ihmisen henkinen ulottuvuus liittyy sen aikomukseen ymmärtää sen olemassaolon merkitys.

Tämän ulottuvuuden kautta ihminen pyrkii ylittämään itsensä fyysiset näkökohdat ja keskittyy niihin ilmiöihin, jotka ylittävät sen, mitä hän voi selittää.

Jotkut ihmiset yhdistävät tämän ulottuvuuden ajatukseensa Jumalasta tai toisesta yliluonnollisesta kokonaisuudesta; Muut ihmiset suhtautuvat siihen positiivisten ajatusten ylläpitämiseen, jotka tuottavat hyvin being; Ja toiset suhtautuvat sen niin kutsutun "sisäisen I" viljelyyn, että jokainen henkilö pitää itsessään.

Ulottuvuus COgnitiivinen

Ihmisellä on kognitiivinen ulottuvuus; Eli sillä on taipumus etsiä ja saavuttaa tietoa eri alueilla. Osa ihmisen luontaisen edistymisen jatkuvasta etsinnästä heijastuu hänen mielenkiinnollaan älyn viljelyyn.

Kognitiivinen ulottuvuus korostaa ihmisen kykyä luoda uusia käskyjä, muuttaa omaa todellisuuttaan ja rakentaa uusia skenaarioita.

Saavutettu tieto kääntyy saavutettuihin tavoitteisiin ja meneillään viime kädessä koko ihmislajeille.

Voi palvella sinua: Bolívarin valtion gastronomia: 11 tyypillistä ateriaa

Ulottuvuus Comunikoiva

Kommunikatiivinen ulottuvuus liittyy ihmisen kykyyn luoda merkki- ja symboleja järjestelmiä, joiden kautta on mahdollista olla vuorovaikutuksessa muiden miesten kanssa.

Kommunikatiivisen ulottuvuutensa kautta hän pystyy ilmaisemaan ideoitaan, ajatuksiaan, huolenaiheita ja kiinnostuksen kohteitaan ja kykenee myös syventämään heidän suhteitaan muihin ihmisiin.

Tämän ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena syntyy monissa tapauksissa todellisuuden muutoksia.

Tämä johtuu siitä, että on mahdollista jakaa näkökulmia eri ihmisten kanssa, luoda keskusteluja ja luoda tiloja, joiden kautta älyllinen rikastuminen luodaan ja ehkä paradigman muutos.

Ulottuvuus eStética

Lähde: Peter Duhon New Yorkista, USA [CC 2.0 (https: // creativecommons.Org/lisenssit/by/2.0)]

Ihmisellä on taipumus arvostaa häntä ympäröivää kauneutta ja myös reagoida siihen. Käsitys jotain pidetystä kauniista voi tuottaa tunteita ja tunteita, jotka tunnustavat arvon, joka jotain harmonisesti on.

Ihmisen esteettinen ulottuvuus heijastuu esimerkiksi taideteosten tai muiden taiteellisten ja kulttuuristen ilmenemismuotojen luomisessa, jotka pyrkivät heijastamaan muotojen, värien, tekstuurien ja muiden elementtien kauneutta.

Ulottuvuus eMocional

Ihmisen emotionaalinen ulottuvuus reagoi sen kykyyn suorittaa psykologisen tilan luomisesta johdettuja toimia, jotka sentimentaalisesti yhdistävät sen tiettyyn tilanteeseen.

Tunteita syntyy vastauksena joihinkin sisäisiin tai ulkoisiin ärsykkeisiin, ja ihmisen emotionaalisen ulottuvuuden kehitys merkitsee itsetietoa ja niin kutsuttu "emotionaalinen älykkyys".

Emotionaalinen älykkyys liittyy tunteiden tunnistamiseen, jotka syntyvät henkilössä tiettyyn aikaan, ja näiden ennenaikaisten reaktioiden hallitseminen, jotta voidaan reagoida parhaalla mahdollisella tavalla suurimman osan ajasta.

Voi palvella sinua: tekninen ele

Emotionaalisen ulottuvuuden kehitys liittyy omien tunteidensa ja ympärillä olevien ihmisten tunnistamiseen ja heistä riippuen yrittäen toimia mahdollisimman kätevällä tavalla.

Ulottuvuus éTica

Etiikka reagoi yksilön kykyyn tunnistaa oikeat toimet ja etsiä suurimman mahdollisen hyödyn luomista.

Ihmisen eettinen ulottuvuus reagoi tähän tarpeeseen vahvistaa käyttäytymiskoodit, jotka osoittavat, milloin se on parempi toimia ja milloin ei, ja miten tämä toiminta suorittaa.

Eettinen ulottuvuus liittyy toisen tunnustamiseen, käyttäytymisen säätelemällä suhteessa yhteiskuntaan ja jatkuvan etsimisen työkaluja, jotka mahdollistavat ihmisten kunnioituksen käyttäytymisen edistämisen ihmisten keskuudessa.