Tuloksena oleva voima kuinka lasketut ja ratkaistut harjoitukset

Tuloksena oleva voima kuinka lasketut ja ratkaistut harjoitukset

Se pakottaa seurauksena oleva Kaikkien voimien summa, jotka toimivat samassa ruumiissa. Kun runko tai esine kohdistuu useiden voimien vaikutukseen samanaikaisesti, vaikutus tapahtuu. Näyttävät voimat voidaan korvata yhdellä voimalla, joka tuottaa saman vaikutuksen. Tämä ainutlaatuinen voima on tuloksena oleva voima, joka tunnetaan myös nimellä Net Force, ja sitä esitetään symbolilla FR - .

Sen tuottama vaikutus FR - Se riippuu koosta, suunnastaan ​​ja merkityksestään. Fyysiset suuruudet, joilla on suunta ja merkitys, ovat vektorien suuruuksia.

Tuloksena olevat voimat. Kirjoittanut Ilevanat (https: // commons.Wikimedia.org/wiki/tiedosto: rejultanta.Jpg), Wikimedia Commons

Koska voimat, jotka vaikuttavat ruumiin ja vektorialueisiin, tuloksena oleva voima FR -  Se on kaikkien voimien vektorisumma, ja sitä voidaan edustaa graafisesti nuolella, joka osoittaa sen suunnan ja merkityksen.

Tuloksena olevan voiman avulla useiden voimien kärsimyksen ongelmaa yksinkertaistetaan vähentämällä se yhdeksi voimiseksi, joka toimii.

[TOC]

Kaava

Tuloksena olevan voiman matemaattinen esitys on joukkojen kesävektori.

 FR -= ∑F          (1)

 ∑F = f1+ F2+ F3+.. FN           (2)

FR -= Tuloksena oleva voima

F = Joukkojen summa

N= Voimien lukumäärä

Tuloksena oleva voima voidaan edustaa myös Newtonin toisen lain yhtälöllä.

   FR -= m.-lla          (3)

m= kehon massa

A = kehon kiihtyvyys

Jos yhtälö (1) korvataan yhtälössä (3), saadaan seuraavat yhtälöt:

F = m.-lla          (4)

F1+ F2+ F3+.. FN = m.-lla          (5)

Matemaattiset lausekkeet (4) ja (5) tarjoavat tietoa kehon tilasta hankkimalla vektorikiipeys -lla.

Kuinka tuloksena oleva voima lasketaan?

Tuloksena oleva voima saadaan sovellettaessa Newtonin toista lakia, joka vahvistaa seuraavan:

Voi palvella sinua: Etäisyysvoimat

Kehoon vaikuttava nettovoima on yhtä suuri kuin sen massan tuote, jonka se hankkii. (Yhtälö (3))

Kehon kiihtyvyydellä on sovelletun nettovoiman suunta. Jos kaikki kehossa toimivat voimat tunnetaan, se riittää lisäämään sen vektorisesti saadaan saadaan voimaa. Samoin, jos tuloksena oleva voima tunnetaan, se jakaisi sen kehon runkoon sen kiihtyvyyden saamiseksi.

Jos tuloksena oleva voima on tyhjä, runko on levossa tai vakiona. Jos tuloksena oleva voima vaikuttaa vartaloon, yksi voima on yhtä suuri kuin tämä voima FR -=F.

Kun useat voimat vaikuttavat samaan runkoon, voiman vektorikomponentit on otettava huomioon, ja jos nämä voimat ovat yhdensuuntaisia ​​tai eivät.

Esimerkiksi, jos liu'utamme vaakasuoraan pöydälle asetetun kirjan. Vaakasuunnassa olevat voimat ovat ainoat, jotka tarjoavat kiihtyvyyden vartaloon. Kirjan pystysuora verkkovoima on nolla.

Jos kirjan sovelletulla voimalla on taipumus taulukon vaakatasoon, voima kirjoitetaan pystysuoraan ja vaakasuoraan komponenttiin perustuen.

Seurauksena oleva rinnakkaiset voimat 

Rinnakkaiset voimat, jotka vaikuttavat runkoon, ovat ne voimat, jotka vaikuttavat samaan suuntaan. Ne voivat olla kahden tyyppisiä yhtäläisiä tai vastakkaiseen suuntaan.

Kun vartaloon vaikuttavilla voimilla on sama suunta ja sama merkitys tai ovat vastakkaiseen suuntaan, tuloksena saatu voima saadaan suorittamalla voimien numeeristen arvojen algebrallinen summa.

Voi palvella sinua: sähkökenttävirtaKahdesta yhdensuuntaisesta voimasta johtuva voima.

Ei -rinnakkaiset joukot

Kun kehon ei -rinnakkaiset voimat kohdistuvat, tuloksena olevilla voimilla on suorakaiteen muotoisia ja pystysuuntaisia ​​komponentteja. Matemaattinen lauseke nettovoiman laskemiseksi on:

FR -2= (∑ fx-A2+(∑ fja-A2            (6)

niin θx= ∑ fja / ∑ fx         (7)

∑ fx  ja ∑ fx= Komponenttien algebrallinen summa x ja ja sovellettuja voimia

θx= kulma, joka muodostaa tuloksena olevan voiman FR - Akselin kanssa x

Huomaa, että lausekkeesta (6) aiheuttamaa voimaa ei korosteta lihavoidulla kirjaimella, ja se johtuu siitä, että se vain ilmaisee numeerisen arvon. Osoite määritetään kulmassa θx.

Lauseke (6) on voimassa samassa tasossa toimiville voimille. Kun voimat toimivat avaruudessa, komponentti otetaan huomioon z -z voimaa, jos työskentelet suorakaiteen muotoisilla komponenteilla.

Ratkaisut

1. Määritä ruumiin aiheuttamat voimat, joihin kohdistetaan seuraavat kuvassa esitetyt voimat

Rinnakkaiset voimat lisätään samassa mielessä ja vähennetään rinnakkaisvoiman kanssa vastakkaiseen suuntaan

FR -= 63 n + 50 n - 35 n = 78n

Tuloksena olevan voiman suuruus on 78N vaakasuunnassa.

2.Laske kehosta johtuva voima kahden voiman vaikutuksen alaisena F1 ja F2. Voima F1 Sen suuruus on 70N ja sitä levitetään vaakasuoraan. Voima F2 Sen suuruus on 40N ja sitä levitetään 30 °: n kulmassa vaakatason suhteen.

Tämän harjoituksen ratkaisemiseksi piirretään vapaa kehon kaavio koordinaattiakseleilla x ja ja

Kaikki komponentit määritetään x ja ja ruumiissa toimivista voimista. Voima F1 Sillä on vain vaakasuora komponentti akselilla x. Voima F2 Siinä on kaksi komponenttia F2x  ja f2 ja jotka saadaan kulman 30 sini- ja kosinifunktioista.

Voi palvella sinua: kitka: tyypit, kerroin, laskenta, harjoitukset

F1xF1=70N

F2xF2 Cos 30 ° = 40 n.Cos 30 ° = 34,64n

F1y = 0

F2 jaF2 ilman 30 ° = 40 ilman 30 ° = 20n

∑ fx =70N+34,64N = 104,64N

∑ fja=20n+0 = 20n

Kun akselin tuloksena olevat voimat on määritetty x ja ja Saadun voiman numeerinen arvo saadaan.

FR -2= (∑ fx-A2+(∑ fja-A2

Tuloksena oleva voima on joukkojen komponenttien kesäsumman neliöjuuri

FR -= √ (104,64N)2+(20n)2

FR -= 106 53N

Kulma, joka muodostaa tuloksena olevan voiman FR - Se saadaan seuraavasta lausekkeesta:

θx= ruskea-1(∑ fja / ∑ fx-A

θx= niin-1(20n - 104,64N) = 10,82 °

Tuloksena oleva voima FR - Sen voimakkuus on 106,53N ja siinä on suunta määritetty 10,82 °: n kulmalla, joka muodostuu vaakasuunnassa.

Viitteet

  1. Dola, g, duffy, m ja percival,. Fysiikka. Espanja: Heinemann, 2003.
  2. Avison, J H. Fysiikan maailma. Intia: Thomas Nelson and Sons, 1989.
  3. Mehu, m. Fyysinen prosessi. Yhdistynyt kuningaskunta: Nelson Thomas, 2002.
  4. Yadav, s k. Tekniikan mekaniikka. Delhi: Discovery Publishing House, 2006.
  5. Serway, R A ja Jewett, J W. Fysiikka tutkijoille ja insinööreille. Kalifornia, USA: Brooks/Cole, 2010.