Mikä on kahdenvälisyys laissa?

Mikä on kahdenvälisyys laissa?

Mikä on kahdenvälisyys?

Käsite kahdenvälinen laki Se viittaa laillisiin normeihin, joiden ominaisuudet antavat oikeudet ja asettavat velvoitteet samanaikaisesti kahdelle osapuolelle, jotka ovat mukana laillisessa laissa. Lain puitteissa voimme puhua kahdenvälisistä sopimuksista, kahdenvälisistä muutoksista, kahdenvälisistä oikeuksista ja kahdenvälisistä velvoitteista.

Kaksienvälisyyden ymmärtämiseksi laissa on ensin tärkeää ymmärtää "kahdenvälinen" käsite. Kahdenvälinen elementti vaikuttaa kahteen osaan. Lisäksi se on yksi laillisen normin kuudesta ominaisuudesta, jotka ovat kahdenvälisyyttä, yleisyys, epäpätevyys, pakottavuus, ulkoisuus ja heteronoma.

Määritelmä

Kuten aiemmin mainittiin, laki kahdenvälisyydessä viittaa mihin tahansa sääntöyn, joka myöntää oikeudet ja merkitsee velvoitteita osapuolille, jotka osallistuvat oikeudelliseen lakiin.

Lain puitteissa on laillisia normeja, jotka ovat yleensä kahdenvälisiä, koska toisaalta he myöntävät oikeuden ja toisaalta he asettavat velvoitteen. Loogisesti sekä tiedekunta että velvoite kuuluvat eri aiheisiin.

Tämä laki -normin ominaisuus, joka on kahdenvälisyys, merkitsee erottelua moraalisen normin ja laillisen normin välillä. Syynä on, että moraalinen normi antaa itselleen tehtävät; Oikeudellisessa normissa vahvistetaan kuitenkin yhden altistuksen velvollisuudet. Juuri tämä kahdenvälisyys määrittää eron.

Velvoitteen kohde on identtinen tiedekunnan kanssa. Eli jos yksi henkilö vuokraa kerrosta toiseen, sisältö on sama joko vuokranantaja tai vuokralainen.

Kahdenvälisyys laillisen normin ominaispiirteenä

Kahdenvälisyys on yksi oikeusjärjestelmän olennaisista ominaisuuksista yleensä ja erityisesti oikeudellisesta normista, mikä heijastaa edellistä.

Voi palvella sinua: valtio

Oikeudellinen normi on oikeuksien ja velvoitteiden alkuperä, eikä vain toimi henkilölle, joka on velvollinen konkreettiseen käyttäytymiseen, vaan toimii myös sekunnissa, jolla on valtuutus vaatia normin säännöksiä noudattamista.

Totuus on, että kahdenvälisyys ominaispiirteenä ei ole normeissa, jotka säätelevät ihmisten käyttäytymistä muissa ympäristöissä; Esimerkiksi moraaliset normit, jotka kommentoimme aiemmin.

Koska kahdenvälisyys on ominainen läsnä kaikissa oikeudellisissa normeissa, sitä voidaan käyttää tutkimaan kaikkia aiheita, jotka on nostettu oikeutena.

Normissa tai normissa asetetuissa velvoitteiden aiheissa voi olla kahdenvälisyyttä,. Oikeuksien kattamissa oikeuksissa voi olla jopa kahdenvälisyyttä.

Kaksoseurheiluperiaate yleisön

Oikeudellisessa ympäristössä kuulemisen kahdenvälisyysperiaatteessa oletetaan, että lukuun ottamatta toisinaan poikkeuksellista määräävää sovellettavaa laki, mikä tahansa prosessin osapuolen vaatimukset tai vaatimukset on siirrettävä vastakkaiselle osapuolelle, jotta se voi antaa suostumuksensa tai paljasta vastustus.

Tämä tarkoittaa, että oikeudelliset päätökset eivät ole seurausta tuomioistuimen yksipuolisesta toiminnasta, vaan että ne tapahtuvat vastakkaisten osapuolten välisen prosessin seurauksena. Siksi sitä kutsutaan myös ristiriidan periaatteeksi.

On utelias, että tämän kahdenvälisyysperiaatteen olemassaolo ei vaadi sen harjoituksen tehokkuutta. Eli niin, että se on pätevä, osapuolten ei tarvitse toimia, mutta on välttämätöntä, että heille on ilmoitettu ja heillä on mahdollisuus puuttua asiaan.

Voi palvella sinua: lailliset normit

Kahdenvälisyys sopimuksissa

Sopimukset ovat perustavanlaatuinen osa lakia ja liiketoimintaa, sekä henkilökohtaisilla että ammatillisilla aloilla. Yksipuoliset ja kahdenväliset sopimukset ovat osa päivittäistä, vaikka se ei aina ole tietoinen siitä.

Mikä on kahdenvälinen sopimus?

Yleensä, kun ajattelet sopimuksia, kahdenväliset sopimukset tulevat mieleen. Peruskaavassaan kahdenvälinen sopimus on sopimus vähintään kahden ihmisen tai ryhmän välillä. Useimmat kaupalliset ja henkilökohtaiset sopimukset tekevät tämän kahdenvälisten sopimusten luokan.

Jokapäiväisessä elämässä on esimerkkejä kahdenvälisistä sopimuksista: kun ostos tehdään laitoksessa, kun syöt ravintolassa tai ostaessasi lentolippua. Kaikki nämä toiminnot ovat kahdenvälisiä sopimuksia; Ne ovat sopimuksia, jotka jäävät huomaamatta päivittäisen elämänsä vuoksi.

Mikä on yksipuolinen sopimus?

Helpoin tapa ymmärtää yksipuolinen kaupallinen sopimus on analysoida sana "yksipuolinen". Yksipuolinen tarkoittaa, että sillä on tai esittelee yhden puolen.

Yksipuoliset sopimukset tarkoittavat yhden henkilön tai yhden ryhmän toteuttamaa kannetta. Sopimuslaissa yksipuoliset sopimukset antavat henkilölle yksipuolisesti lupauksen tai sopimuksen.

Esimerkkejä yksipuolisista sopimuksista voidaan harkita päivittäin ympäristössämme. Yksi yleisimmistä on palkkiosopimus: Kun joku menettää lemmikkinsä ja asettaa ilmoituksen sanomalehteen tai Internetissä tarjoamalla palkinnon henkilölle, joka palaa hänen lemmikkilleen.

Tarjoamalla palkkion, yksipuolinen sopimus nostetaan. Tässä yksipuolisessa sopimuksessa luvattiin maksaa vakiintunut summa, jos joku noudattaa lemmikin palauttamista koskevaa velvollisuutta. On vain yksi henkilö, joka on ryhtynyt kanteen tässä sopimuksessa, koska kukaan ei ole erityisesti vastuussa tai on velvollinen palauttamaan lemmikki.

Se voi palvella sinua: Kauppatoimet: Ominaisuudet, esimerkit, luokittelu

Näyttääkö kahdenväliset sopimukset yksipuoliselta?

Molemmilla sopimuksilla on useita yleisiä näkökohtia. Esimerkiksi molemmat voivat rikkoa tai rikkoa. Tämä tarkoittaa, että sopimuksen rikkominen yksipuolisissa ja kahdenvälisissä sopimuksissa voidaan määritellä rikkoutuneeksi sopimukseksi, joka syntyy minkä tahansa toimikauden rikkomisesta ilman voimassa olevaa oikeudellista perustelua.

Heillä on myös yhteistä, että tuomioistuimen täytäntöönpanon täytäntöönpano on täytettävä:

  • Sopimus oli olemassa.
  • Sopimus oli rikki.
  • Taloudellinen menetys kärsi.
  • Henkilö, johon viitataan, on vastuussa.

Ero kahdenvälisten ja yksipuolisten sopimusten välillä

Selkein ero kahdenvälisten ja yksipuolisten sopimusten välillä on sitoutuneiden ihmisten tai osien lukumäärä. Kahdenväliset sopimukset tarvitsevat vähintään kaksi ihmistä, kun taas yksipuoliset sopimukset pakottavat vain puolueen.

Muut erot voivat olla hieman hienovaraisempia. Esimerkiksi yksipuolisissa sopimuksissa, jotka tarjoavat jotain lupaa maksaa, kun tietty teko tai tehtävä lopetetaan; Kahdenväliset sopimukset sallivat kuitenkin alkuperäisen vaihdon.

Viitteet

  1. Laki sanakirja. Mikä on kahdenvälistä?. Toimenpide.org
  2. Raketin lakimies. Mikä on ero kahdenvälisen ja yksipuolisen sopimuksen välillä?. Rakettilawyer.com
  3. Laki ja lukeminen. Oikeudellisen normin ominaispiirteet. Laki ja lukeminen.WordPress.com
  4. G. Loutayf Ranea (2011). Kahdenvälisyys tai ristiriitainen periaate. Lakilehti.
  5. Lakikysymykset. Oikeudellisen normin ominaispiirteet. Oikea teemat.WordPress.com